Start Aktualności Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Jeżowe

Zaproszenie na XXI sesję Rady Gminy Jeżowe

XXI sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 06 września 2012 r. (tj. czwartek) o godz. 8.00 w sali obrad Urzędu Gminy Jeżowe

Porządek sesji przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji.
   
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
   
 3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości z budynkiem w miejscowości Krzywdy /stara szkoła/.
   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu.
   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających  powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
   
 8. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
   
 9. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
   
 10. Wolne wnioski i zapytania.
   
 11. Wyjazd Radnych i Sołtysów do Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli na spotkanie, którego celem jest prezentacja funkcjonującego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Stalowej Woli, w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymamiu czystości i porządku w gminach /wyjazd godz.9.00/.
   
 12. Zamknięcie obrad sesji.
   
Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Ciak

Poprawiony (środa, 05 września 2012 13:05)

 
Powiaty