XXVI Sesja Rady Gminy Jeżowe

XXVI sesja Rady Gminy Jeżowe, odbędzie się w dniu 25 stycznia 2013 r. (tj. piątek) o godz. 9.00, w sali obrad Urzędu Gminy. 

Porządek sesji przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji.
 2.  
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4.  
 5. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 6.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Jeżowe Podgórze (XXVI/172/13).
 8.  
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Woj. Podkarpackiego na  projekt budowy chodnika Jata-Sójkowa.( XXVI/173/13).
 10.  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeżowe. (XXVI/174/13).
 12.  
 13. Uchwalenie budżetu gminy Jeżowe na 2013 rok:

  1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
  2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu.
  3. Przedstawienie opinii Komisji Budzetu i Finansów Rady Gminy.
  4. Dyskusja nad projektem i podjęcie uchwały budżetowej Gminy Jeżowe na 2013 rok. (XXVI/175/13)

 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Groble. (XXVI/176/13).
 15.  
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2013 r. (XXVI/177/13).
 17.  
 18. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 19.  
 20. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 21.  
 22. Wolne wnioski i zapytania.
 23.  
 24. Zamknięcie obrad.
 25.  

Poprawiony (czwartek, 24 stycznia 2013 14:51)