XXXII Sesja Rady Gminy Jeżowe

XXXII sesja Rady Gminy Jeżowe, odbędzie się w dniu 23 lipca 2013 r. (tj.wtorek) o godz. 10.00, w sali obrad budynku Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Radnego Gminy Jeżowe.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnego.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 8. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 9. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.           

Poprawiony (poniedziałek, 22 lipca 2013 11:33)