XXXIII Sesja Rady Gminy Jeżowe

XXXIII sesja Rady Gminy Jeżowe, odbędzie się w dniu 13 września 2013 r. (tj.piątek) o godz. 10.00, w sali obrad budynku Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jeżowe Zagościniec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Zalesiu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2013 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań.
 8. Informacja Urzędu Skarbowego o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych.
 9. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 10. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad.