XXXIV Sesja Rady Gminy Jeżowe

XXXIV sesja Rady Gminy Jeżowe, odbędzie się w dniu 23 października 2013 r. (tj.środa) o godz. 10.00, w sali obrad budynku Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia mienia komunalnego we wsi Groble.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół w Starym Narcie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Zalesiu do Zespołu Szkół w Jacie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jeżowe Centrum.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jata.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystapienia do realizacji projektu pn.Edukacja przedszkolna szansą na dobry start w życie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2013 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 12. Wyrażenie zgody na sprzedaż samochodu strażackiego marki Jelcz .
 13. Wyrażenie zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych na budynku Gabinetu Rehabilitacji w Jeżowem Centrum .
 14. Wyrażenie zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego Gabinet Rehabilitacji w Jeżowem Centrum na okres 10 lat.
 15. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 16. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie obrad.