XXXV Sesja Rady Gminy Jeżowe

XXXV sesja Rady Gminy Jeżowe, odbędzie się w dniu 21 listopada 2013 r. (tj.czwartek) o godz. 10.00, w sali obrad budynku Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2014r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2014 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2014 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2013 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 13. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 14. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie obrad.