XXXVI Sesja Rady Gminy Jeżowe

XXXVI sesja Rady Gminy Jeżowe, odbędzie się w dniu 13 grudnia 2013 r. (tj.piątek) o godz. 14.30 w sali obrad budynku Urzędu Gminy w Jeżowem.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wizyta Biskupa Sandomierskiego księdza Edwarda Frankowskiego.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia mienia komunalnego we wsi Jeżowe.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia mienia komunalnego we wsi Jeżowe.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2013 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 9. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 10. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad.