XXXVII Sesja Rady Gminy Jeżowe

XXXVII sesja Rady Gminy Jeżowe, odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 r. (tj.poniedziałek) o godz. 13.00 w sali obrad budynku Urzędu Gminy w Jeżowem.

 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Jeżowe na 2013 rok. (XXXVII/240/13).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. (XXXVII/241/13).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.
 7. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 8. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad.
 11. Spotkanie opłatkowe.