XXXIX Sesja Rady Gminy Jeżowe

XXXIX sesja  Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 04  marca 2014 r. (tj. wtorek) o godz. 13.00 w sali obrad budynku Urzędu Gminy w Jeżowem.


Porządek sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2014 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania sołectwa w skład Grupy pilotażowej w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 oraz zapewnienia  finansowej partycypacji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian. w budżecie gminy na 2014 rok.
 8. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 9. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy za okres między sesjami.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.