Dane podstawowe

altGmina Jeżowe leży w województwie podkarpackim, 40 km na północ od Rzeszowa, w powiecie Niżańskim. Gmina zajmuje powierzchnię 124 km2 zamieszkałą przez 10 237 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2013 roku).

 


W obrębie gminy Jeżowe znajduje się 11 wsi, stanowiących 15 sołectw. Wieś Jeżowe podzielona jest na cztery sołectwa: Jeżowe Centrum, Jeżowe Kameralne, Jeżowe Podgórze i Jeżowe Zagościniec. Pozostałe sołectwa to: Jata, Sójkowa, Zalesie, Nowy Nart, Stary Nart, Cholewiana Góra, Pogorzałka, Groble, Sibigi, Krzywdy i Jeżowe Zaborczyny.

Poszczególne rejony wsi posiadają własne nazwy, do niektórych wsi przyłączone są też przysiółki. W obrębie sołectwa Jeżowe Centrum znajduje się większa cześć terenu zwanego Zanawsie. Pozostała cześć Zanawsia znajduje się na terenie sołectwa Jeżowe Podgórze. W skład tego sołectwa wchodzą ponadto: Grądy, Podborczyny, Poddaństwo, Zaolszyny, Podolszyny i Pikuły. Do sołectwa Jeżowe Kameralne zalicza się cześć wsi zwana Zagrody, jak również dwa przysiółki: Okolisko i Walisko. Sołectwo Jeżowe Zagościniec obejmuje teren zwany Błądki oraz Kowale. Sołectwo Cholewiana Góra jest podzielone na ulice: ulica Buczki, ul. Dudziki, ul. Młynarze, ul. Ogrodowa, ul. Pielki, ul. Pirogi, ul. Stara Droga, ul. Sudoły, ul. Wójtowicze oraz Gesiówka będąca przysiółkiem wsi. W obrębie sołectwa Sibigi znajduje się cześć wsi zwana Zagórzany. Do sołectwa Krzywdy należy przysiółek wsi tzw. Kąty, jak również cześć wsi zwana Ludwiki. Przysiółek Kolonia należy do sołectwa Nowy Nart. Sołectwo to obejmuje też tzw. Dwór oraz Na Hektarach. Do sołectwa Stary Nart dołączony jest przysiółek zwany Podbór. Uchwałą Rady Gminy Jeżowe nr VIII/46/11, z dnia 10 czerwca 2011 r., zostało utworzone nowe Sołectwo Jeżowe Zaborczyny.
 


Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową (art. 1 ust. 1 u. o s. g.).


Organami samorządu województwa są: Rada Gminy i Wójt Gminy
Siedzibą organów samorządu gminy jest wieś Jeżowe.
 

Poprawiony (poniedziałek, 10 lutego 2014 15:02)