Start Dzierżawy WÓJT GMINY JEŻOWE OGŁASZA publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność gminy Jeżowe - GK.7150.2.2014

WÓJT GMINY JEŻOWE OGŁASZA publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na wynajem lokali użytkowych stanowiących własność gminy Jeżowe - GK.7150.2.2014

WÓJT GMINY JEŻOWE OGŁASZA

publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na wynajem  lokali użytkowych stanowiących własność gminy Jeżowe położonych w:

1. Jeżowe Zabłonie - plac targowy

2. Jeżowe Podgórze – budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Jeżowe Podgórze

Opis przedmiotu wynajmu:

  1. Jeżowe Zabłonie - pawilon  handlowy nr 3,7.8 i 9 położony na placu targowym. Lokal o powierzchni 13m2 z płyt warstwowych w okładzinie stalowej. Wyposażony w instalacje elektryczną i oświetleniową, roletę wejściową aluminiową z napędem elektrycznym i markizę tarasową, brak ogrzewania. Najemca będzie ponosił koszty zużycia energii elektrycznej wg wskazań licznika energii elektrycznej, oraz  inne opłaty związane z prowadzeniem działalności.
  2. Jeżowe Podgórze –  budynek Publicznej Szkoły Podstawowej Jeżowe Podgórze. Lokal o powierzchni 33,95m2 znajduje się na parterze w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Jeżowe Podgórze z odrębnym wejściem i parkingiem przeznaczony na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii. Najemca zobowiązany będzie do dostosowania i wyposażenia lokalu na prowadzenie gabinetu stomatologicznego i uzyskanie niezbędnych zezwoleń na  udzielanie świadczeń zdrowotnych. Jest wyposażony w instalację  wodno - kanalizacyjną, instalację elektryczną, centralne ogrzewanie. W skład  lokalu wchodzi: gabinet stomatologiczny, poczekalnia, pomieszczenie gospodarcze, toalety dla pacjentów i personelu. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił opłaty za energię, wodę, podatek od nieruchomości ,ogrzewanie lokalu i odbiór odpadów.

Wyżej wymienione lokale nie są obciążone żadnymi prawami ograniczonymi, ani też nie przysługuje osobom trzecim żadne prawo obligacyjne w stosunku do tych lokali.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.08.2014 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Jeżowe (sala nr 20 II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości odpowiadającej miesięcznemu czynszowi za lokal podlegający przetargowi, wyliczony wg ceny wywoławczej.

  1. Wysokość wadium dla jednego  pawilonu handlowego z roletą aluminiową w  Jeżowem   Zabłonie o pow. 14 m2 wynosi 140,00 zł.
  2. Wysokość wadium dla pomieszczeń gabinetu stomatologicznego o pow.33,95m2 w budynku PSP Jeżowe Podgórze wynosi 370,00 zł. 

Wadium może być wpłacone gotówką przez uczestnika przetargu lub przelewem nie później niż 3 dni przed dniem otwarcia przetargu w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli O/Jeżowe na konto Nr. 10 9430 1029 3000 0101 2000 0007. Wadium zostaje uznane za wpłacone w momencie wpływu na rachunek Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny wynajmu, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu lub w terminie 3 dni od dnia odwołania przetargu.

W razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy najmu lokalu w terminie miesięcznym od dnia rozstrzygnięcia przetargu wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.

Umowa na wynajem lokalu zostanie zawarta na okres 5 lat.

  1. Cena wywoławcza dla jednego pawilonu handlowego  z roletą aluminiową w Jeżowem  Zabłonie o pow. 13 m2 wynosi 140,00 zł + podatek VAT, postąpienie wynosi nie mniej niż 2,00 zł.
  2. Cena wywoławcza dla pomieszczeń  gabinetu lekarskiego o pow.33,95mw budynku PSP Jeżowe Podgórze wynosi 370,00 zł + podatek VAT, postąpienie wynosi nie mniej niż 10,00 zł.

 Informacje o przedmiocie najmu lokali użytkowych można uzyskać w biurze Nr 5 Urzędu Gminy w Jeżowem.

 Wójt Gminy Jeżowe zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia.

Poprawiony (wtorek, 08 lipca 2014 13:41)

 
Powiaty