Start Dzierżawy OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie gminy Jeżowe - GK.6845.12.2014

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie gminy Jeżowe - GK.6845.12.2014

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych na terenie gminy Jeżowe.

Działając na podstawie art. 37 ust. 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Jeżowe z dnia 09 maja 2014 r. nr XLI/270/14.

Przeznacza się do dzierżawy w trybie przetargu ograniczonego na okres 10 lat dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększać swoje gospodarstwa rolne, mających zamieszkanie w gminie Jeżowe działkę położoną w miejscowości Jeżowe o numerze ewidencyjnym:


- 7000/8 o pow. 0,94 ha

  1. Ogłoszenie
 
Powiaty