Start Gospodarka

Gospodarka

Informacje ogólne

 
Powiat niżański wchodzi w skład subregionu środkowo – zachodniego województwa podkarpackiego charakteryzującego się słabo rozwiniętą infrastrukturą gospodarczo – przemysłową i stagnacją w powstawaniu nowych zakładów pracy oraz rozwoju już istniejących. Ma to wpływ na ograniczenia w zatrudnieniu, zwolnienia grupowe w reorganizowanych większych zakładach przemysłowych i brak przyrostu nowych miejsc pracy.

Poprawiony (poniedziałek, 23 kwietnia 2012 13:35)

Więcej…

 
Powiaty