Informacje ogólne

 
Powiat niżański wchodzi w skład subregionu środkowo – zachodniego województwa podkarpackiego charakteryzującego się słabo rozwiniętą infrastrukturą gospodarczo – przemysłową i stagnacją w powstawaniu nowych zakładów pracy oraz rozwoju już istniejących. Ma to wpływ na ograniczenia w zatrudnieniu, zwolnienia grupowe w reorganizowanych większych zakładach przemysłowych i brak przyrostu nowych miejsc pracy.
 


Struktura podstawowych branż

Na podstawie ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w Urzędzie Gminy Jeżowe liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wynosi 291 (stan na 25 stycznia 2011 r.). Podmioty te są zgrupowane w trzech podstawowych branżach: produkcyjnej, handlowej i usługowej.
 

W zakresie działalności usługowej najwięcej zarejestrowanych jest podmiotów świadczących usługi budowlane, leśne, usługi transportowe oraz  mechanika pojazdowa. W działalności handlowej dominują branże: spożywcza, przemysłowa, handel obwoźny i gastronomia. W dziedzinie produkcji największą grupę podmiotów stanowią producenci wyrobów wiklinowych. Na terenie gminy jest wielu znaczących wytwórców wyrobów wikliniarskich, w tym również produkujących wyroby sprzedawane w krajach UE.


Podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie gminy dają małe możliwości tworzenia nowych miejsc pracy dla osób pozostających bez pracy. W większości przypadków firmy jednoosobowe wykonują prace osobiście lub zatrudniają członka najbliższej rodziny. Korzystne położenie komunikacyjne, istniejąca infrastruktura techniczna, bogata oferta gruntów i obiektów gminnych do wykorzystania stwarza możliwość usytuowania w gminie Jeżowe działalności gospodarczej dla wielu nowych podmiotów gospodarczych.
 

Poprawiony (poniedziałek, 23 kwietnia 2012 13:35)