Start Komunikaty

Komunikaty

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym - GK.6220.5.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym.

Poprawiony (wtorek, 08 lipca 2014 13:52)

Więcej…

 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Konserwacja - rzeka Filipka w km 0+000 - 3 +785"

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Konserwacja - rzeka Filipka w km 0+000 - 3 +785".

Więcej…

 

Obwieszczenie w sprawie zadania pn.,,Udrożnienie rzeki Jeżówka poprzez odmulenie w km 0+000-11+289 gmina Jeżowe"

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Więcej…

 

Obwieszczenie w sprawie zadania pn.,,Udrożnienie rzeki Okolisko poprzez odmulenie w km 0+000-8+241 gmina Jeżowe"

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Poprawiony (wtorek, 03 czerwca 2014 08:48)

Więcej…

 

Obwieszczenie w sprawie zadania pn."Udrożnienie rzeki Kowale poprzez odmulenie w km 0+000-7+784 gmina Jeżowe"

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty