Obwieszczenie

Wójt Gminy Jeżowe zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie warunków zabudowy dla zadania pn. "budowa linii napowietrznej oraz stacji transformatorowej w miejscowości Cholewiana Góra".
  1. Obwieszczenie
 

Poprawiony (wtorek, 12 czerwca 2012 11:34)