Obwieszczenie

 
Wójt Gminy Jeżowe zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie odcinka sieci wodociagowej wraz z przyłączami na działkach ewidencyjnych : 392, 391, 390, 389, 388/2, 387, 386, 385 położonych w miejscowości Jata, gm. Jeżowe.
 
  1. Obwieszczenie

Poprawiony (wtorek, 12 czerwca 2012 12:45)