Obwieszczenie

 Wójt Gminy zawiadamia, że zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej na działkach nr ewid. 7823/2, 7822, 7821, 7820, 7819, 7817, 7816 położonych w miejscowości Jeżowe-Kameralne, gm. Jeżowe.
  1. Obwieszczenie

Poprawiony (wtorek, 12 czerwca 2012 13:02)