Obwieszczenie

Wójt Gminy Jeżowe zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie odcinka sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 1264/2, 1283/22, 1283/20, 1283/3, 1283/4, 1283/5, 1283/6, 1283/7, 1283/8, 1283/9, 1283/10, 1283/11, 1283/12, 1283/13, 1283/14, 1283/15, 1283/16, 1283/17, 1283/18, 1283/19 położonych w miejscowości Groble, gm. Jeżowe. 
  1. Obwieszczenie