Obwieszczenie

Wójt Gminy Jeżowe podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia mogącego znacząco odziaływać na środowisko polegajace na "budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej rurociąg tłoczny i grawitacyjny na działkach nr ewid. 3731, 7018, 7077, 7078, 7079, 7080, 7136, 7146, 7159, 6963/1, 6963/2, 6979/1, 6979/14, 6979/15, 6979/16, 6979/17, 6981/1, 7000/2, 7000/4, 7000/5, 7000/6, 7011/11,7011/10, 7011/5,7011/7,7011/8, 7011/9, 7081/4 położonych w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe.
  1. Obwieszczenie