Obwieszczenie

W dniu 25.05.2012 r. - została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa napowietrznej stacji transormatorowej STSR 20/400 i nawiązania linii NN do istniejacej sieci NN na działkach nr ewid. 1418, 1516, i 1541 położonych w miejscowości Cholewiana Góra, gmina Jeżowe.
  1. Obwieszczenie