Obwieszczenie

Wójt Gminy Jeżowe zawiadamia, że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji celu publicznego dla przedsiewzięcia pn." - demontażu słupa linii napowietrznej SN na działce nr ewid. 2068 w miejscowości Cholewiana Góra, gm. Jeżowe, - montażu dwóch słupów lini napowietrznej SN na granicy działek nr ewid. 2069 i 2068 w miejscowości Cholewiana Góra, gm. Jeżowe, - budowie lini kablowej SN na działkach nr ewid. 436/2, 437/1, 465, 604, 610/3, 610/2, 610/1, 729, 801, 829, 887, 873, 972, 970, 986, 1036, 1107, 1055 i 1054 w miejscowości Nowy Nart, gm. Jeżowe oraz na działkach nr ewid. 1921/3, 2071, 2068, 2069, 2056, 2044, 2028,738, 2027, 2026/1 w miejscowości Cholewiana Góra, gm. Jeżowe.
  1. Obwieszczenie