Komunikat w sprawie zapobiegania bezdomnosci zwierzat

 Wójt Gminy Jeżowe, w związku z nowelizacją od dnia 1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 27 sierpnia 19987r o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2011 r.- Nr 230,poz.1373) i  Uchwałą Rady Gminy Jeżowe Nr XVII/109/12 z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeżowe, informuje, że właściciel lub posiadacz psa lub innego zwierzęcia zobowiązany jest do sprawowania nad nim należytej opieki  i nadzoru.
 
  1. Komunikat  
 

Poprawiony (czwartek, 05 lipca 2012 11:50)