Obwieszczenie

 W dniu 25.06.2012r.  - została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą - demontażu słupa linii napowietrznej SN na działce nr ewid. 2068 położonej w miejscowości Cholewiana Góra, gm. Jeżowe,
- montażu dwóch słupów linii napowietrznej SN na granicy działek nr ewid. 2069 i 2068 w miejscowości Cholewiana Góra,
- budowie linii kablowej SN na działkach nr ewid. 436/2, 437/1, 465, 604, 610/3, 610/2, 610/1, 727, 801, 829, 887, 873, 972, 970, 986, 1036, 1107, 1055, 1054 położonych w miejscowości Nowy Nart, gm. Jeżowe oraz działki nr ewid. 1921/3, 2071, 2068, 2069, 2056, 2044, 2028, 738, 2027, 2026/1 położonych w miejscowości Cholewiana Góra, gm. Jeżowe.
  1. Obwieszczenie