Obwieszczenie

W dniu 11.07.2012r.  - została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą - ,,budowa napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4kV, odcinka linii napowietrznej 15kV, na działkach nr ewid. 1338,1332, 1331/3, 1591, 738, 1330, 793, 898, 981 i 1315 położonych w miejscowości Cholewiana Góra, gm. Jeżowe.
  1. Obwieszczenie