XX sesja Rady Gminy Jeżowe

 

XX sesja Rady Gminy Jeżowe odbędzie się w dniu 17 lipca 2012 r. (tj. wtorek), o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Jeżowe. 

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim 
    Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na budowę kanalizacji 
    w Zalesiu.  (XX/133/12).
5. Podjęcie uchwały w sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę
    wcześniej zaciągniętych  zobowiązań.  /XX/134/12/
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok (XX/135/12)
7. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
8. Informacja o pracy Komisji Rady Gminy za okres między sesjami..
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Poprawiony (piątek, 13 lipca 2012 14:14)