Ogłoszenie - pisemny ofertowy przetarg nieograniczony

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jeżowe oznaczonej numerem ewidencyjnym 7011/7 o pow. 0,1108 ha położonej we wsi Jeżowe, dla której Sąd Rejonowy w Nisku Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą nr 88002.

 

Zawiadomienie o wynikach przetargu
  1. Ogłoszenie

Poprawiony (wtorek, 25 września 2012 13:06)