Obwieszczenie

W dniu 03.08.2012 r. - została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą - "budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłaczami w miejscowości Jata - gm. Jeżowe na działkach nr ewid. 392, 391, 390, 389, 388/2, 387, 386 i 385 położonych w miejscowości Jata, gm. Jeżowe.
  1. Obwieszczenie