Obwieszczenie

W dniu 03.08.2012 r. - została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą - "budowa odcinka sieci wodociagowej w miejscowości Groble, gm. Jeżowe na działkach nr ewid. 1264/2, 1283/22, 1283/20, 1283/3, 1283/4, 1283/5, 1283/6, 1283/7, 1283/8, 1283/9, 1283/10, 1283/11, 1283/12, 1283/13, 1283/14, 1283/15, 1283/16, 1283/17, 1283/18 i 1283/19 położonych w miejscowości Groble, gm. Jeżowe.

  1. Obwieszczenie