Obwieszczenie

W dniu 03.08.2012 r. - została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą - "budowa odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Jeżowe na działkach nr ewid. 7823/2, 7822, 7821, 7820, 7819, 7817 i 7816 położonych w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe.
 
  1. Obwieszczenie

Poprawiony (piątek, 17 sierpnia 2012 13:49)