Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn."przebudowa istniejacego obiektu oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeżowe, na działkach nr ewid. 5169/4, 5168/2, 5165/2 położonych w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe".
  1. Obwieszczenie