Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn."Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej rurociąg tłoczny i grawitacyjny w miejscowości Jeżowe", gm. Jeżowe.
 
  1. Obwieszczenie 

Poprawiony (czwartek, 06 września 2012 13:29)