Postanowienie

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn."budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej rurociąg tłoczny i grawitatyjny w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe, powiat niżański, województwo podkarpackie.
  1. Postanowienie