Obwieszczenie

Obwieszczenie o zawiadomieniu stron o zebranych dowodach i dokumentach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." budowa kanalizacji sanitarnej rurociąg tłoczny i grawitacyjny w miejscowości Jeżowe".

  1. Obwieszczenie