Obwieszczenie

Wójt Gminy Jeżowe podaje do publicznej wiadomości iż zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla przedsięwziecia pn."Przebudowa mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1078R Rudnik - Pikuły w km 8+530,71".
  1. Obwieszczenie

Poprawiony (wtorek, 25 września 2012 13:18)