Obwieszczenie

 Wójt Gminy Jeżowe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 października 2012 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na " Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1078 Rudnik - Pikuły w km 8 +530,71" na działkach nr ewid. 426/2, 1864, 1172/1, 442/1, 433/1, 1849, 1817/1, 434 położonych w miejscowości Groble, gmina Jeżowe.
  1. Obwieszczenie

Poprawiony (czwartek, 11 października 2012 09:38)