Obwieszczenie

W dniu 26.10.2012r. - została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą - przebudowa odcinka linii napowietrznej 15kV, budowa napowietrznej stacji transformatorowej STSR - 20/250 i odcinka linii kablowej 15kV oraz linii napowietrznej niskiego napięcia z przyłączami do budynków na działkach nr ewid. 7609, 7611, 7612, 7613, 7614, 7635/1, 7635/3, 7639/1, 7639/2 i 8897 położonych w miejscowości Jeżowe-Kameralne, gm. Jeżowe.
  1. Obwieszczenie