Obwieszczenie

W dniu 15.11.2012 r. na wniosek Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie - oddział w Sanoku ul. Sienkiewicza 12, 38 -500 Sanok, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Zagospodarowanie odwiertu gazowego Jata 1 - KGZ Żołynia " na działce nr ewid. 7619 położonej w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe.

  1. Obwieszczenie

Poprawiony (środa, 21 listopada 2012 14:44)