Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie powiadomienia  przez Republikę Słowacji o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do końcowego przetwarzania płynnych odpadów radioaktywnych w pobliżu miejscowości Mochovce", dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

  1. Obwieszczenie

Poprawiony (poniedziałek, 26 listopada 2012 12:32)