Obwieszczenie

Wójt Gminy Jeżowe zawiadamia, że w dniu 04.12.2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn; ,,budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - rurociąg tłoczny i grawitacyjny na działkach nr ewid. 3731, 7018, 7077, 7078, 7079, 7080, 7136, 7146, 7159, 6963/1, 6963/2, 6979/1, 6979/14, 6979/15, 6979/16, 6979/17, 6981/1, 7000/5, 7011/1, 7081/4, 6919/3 położonych w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe.
  1. Obwieszczenie