Ogłoszenie

Wójt Gminy Jeżowe działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.
  1. Ogłoszenie