Obwieszczenie

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Groble, gmina Jeżowe.

1. Obwieszczenie