Obwieszczenie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na "Przebudowie mostu w ciagu drogi powiatowej nr 1078R Rudnik - Pikuły w km 8 + 530,71" na działkach nr ewid. 426/2, 1864, 1172/1, 442/1, 433/1, 1849, 1817/1 i 434 położonych w miejscowości Groble, gmina Jeżowe.
  1. Obwieszczenie