Start Komunikaty Zawiadomienie

Zawiadomienie

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach dowodowych przed wydaniem decyzji środowiskowej dla zadania polegajacego na przebudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Jeżowe.
  1. Zawiadomienie
 
Powiaty