Start Komunikaty Obwieszczenie

Obwieszczenie

Wójt Gminy Jeżowe podaje do publicznej wiadomości, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na "Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - rurociąg tłoczny i grawitacyjny" na działkach nr ewid. 3731, 7018, 7077, 7078, 7079, 7080, 7136, 7146,7159, 6963/1, 6963/12, 6979/1, 6979/14, 6979/15, 6979/16, 6979/17, 6981/1, 7000/5, 7011/1, 7081/4, 6919/3 położonych w Jeżowem, z wniosku Gminy Jeżowe.

  1.  Obwieszczenie

Poprawiony (czwartek, 24 stycznia 2013 14:06)

 
Powiaty