Obwieszczenie

Wójt Gminy Jeżowe podaje do publicznej wiadomości, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na "Budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - rurociąg tłoczny i grawitacyjny" na działkach nr ewid. 3731, 7018, 7077, 7078, 7079, 7080, 7136, 7146,7159, 6963/1, 6963/12, 6979/1, 6979/14, 6979/15, 6979/16, 6979/17, 6981/1, 7000/5, 7011/1, 7081/4, 6919/3 położonych w Jeżowem, z wniosku Gminy Jeżowe.

  1.  Obwieszczenie

Poprawiony (czwartek, 24 stycznia 2013 14:06)