Obwieszczenie

Wójt Gminy Jeżowe podaje do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 1500 m3 / dobę, zlokalizowanej na działkach nr ewid. 5165/2, 5168/2 i 5169/4 położonych w miejscowości Jeżowe , gm. Jeżowe.

  1. Obwieszczenie