Obwieszczenie

Wójt Gminy Jeżowe zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na "budowie drogi wewnętrznej oraz urzadzeń technicznych związanych z obiektem, tj. zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 861 (nr ewid. 8991) oraz kolektora deszczowego z wylotem po Potoku Jeżowskiego (nr ewid. 3731, 8991, 4130, 4129,4131, 3731) położonych w obrębie ewidencyjnym 0009 Jeżowe, gm. Jeżowe.
  1. Obwieszczenie