Obwieszczenie

W dniu 28.01.2013 r. została wydana decyzja Nr GK.6733.3.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej - rurociąg tłoczny i grawitacyjny w miejscowości Jeżowe - Gmina Jeżowe na działkach nr ewid. 3731, 7018, 7077, 7078, 7079, 8080, 7136, 7146, 7159, 6963/1, 6963/2, 6979/1, 6979/14, 6979/15, 6979/16, 6979/17, 6981/1, 7000/5,  7011/1, 7081/4, 6919/3 w miejscowości Jeżowe, gmina Jeżowe.

  1. Obwieszczenie