Obwieszczenie

W dniu 18.01.2013r. została wydana decyzja Nr GK.6733.1.2013 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Zagospodarowaniu odwiertu gazowego Jata - 1 KGZ Żołynia" na działce nr ewid. 7619 położonej w miejscowości Jeżowe, gm. Jeżowe.
  1. Obwieszczenie